Terug naar afgeronde projecten

Uitbouw Huysmanhoeve: Tot proffijt van de ghemeensaemheijt

01.11.2018 t/m 30.06.2022 | Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve

In de Huysmanhoeve wordt een innovatieve werkvorm opgezet en geïmplementeerd voor gemeenschappelijke voedselvoorziening. Hiervoor wordt vertrokken vanuit het idee van socialcommons, met een maximale samenwerking met landbouw. Het resultaat moet een duurzaam voorbeeld zijn, naar werkvorm, productie, verwerking en vermaking en daarmee landbouw en mogelijke andere stakeholders inspireren. Voor de ontwikkeling van deze werkvorm wordt, naast het aanbieden van ondersteunende vorming en communicatie, vertrokken van een goede rendabiliteitsberekening en de ontwikkeling en implementatie van een aansluitend alternatief waardesysteem.

Terug naar boven