EDUCATIE

Kleuterklassen en klasgroepen uit het lager onderwijs kunnen in De Huysmanhoeve educatieve pakketten volgen rond de thema’s erfgoed, smaak, natuur en landbouw:

Zeg niet zomaar onkruid

Welke kruiden vind je allemaal in de natuur en waarvoor dienen ze? De kinderen gaan kruiden plukken, voelen, proeven en bekijken.

Voor kleuter en lagere school

Wat (w)eten we?

Door te proeven komen de leerlingen de herkomst te weten van voedingsmiddelen. Ze gaan zelf aan de slag in het smaakatelier en maken hun eigen tussendoortje.

Voor kleuter en lagere school

Het Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve is momenteel gedeeltelijk in verbouwing. Als gevolg van deze werken, kan dit educatieve pakket niet doorgaan gedurende de tijd van de verbouwingen.

Van schaap tot ambacht

Van schaap tot wollen eindproduct. De kinderen komen in contact met schapen, leren alle stappen kennen en zullen zelf ook een wolambacht toepassen.

Voor kleuter en 1e graad lagere school

Van graan tot gebakken brood

De kinderen ontdekken het proces van graan tot gebakken brood. Ze gaan zelf aan de slag en kneden een eigen rozijnenbrood. Ze leren het bakhuisje en de boerderij kennen.

Voor kleuter en lagere school

Energiek Meetjesland

De leerlingen leren op een oud landbouwbedrijf toepassingen van hernieuwbare energie kennen, gebruiken en linken aan moderne landbouwbedrijven.

Voor 3e graad lagere school

In en rond de boomgaard

In de hoogstamboomgaard van de Huysmanhoeve staan niet alleen fruitbomen van oude Meetjeslandse rassen, maar er leven ook insecten en vogels. Al deze aspecten gaan we tijdens het educatief traject 'In en rond de boomgaard' bekijken. In het voorjaar leren we over de bloesem, insecten en gaan we braakballen van uilen uitpluizen. In het najaar gaan we dan weer appels plukken en persen, maar zoeken we eveneens naar insecten en maken we een insectenhotel.

Voor lagere school

Elk pakket duurt 3 uur: van 9u tot 12u en van 12u30 tot 15u30. 

We werken nog volop aan de ontwikkeling van ons educatief aanbod. Wil je met jouw klas of groep een pakket testen? Neem dan contact op via huysmanhoeve@plattelandscentrum.be. Ons educatief medewerker bekijkt dan samen met jou de mogelijkheden.

In 2020 breiden we ons educatief aanbod verder uit. 

Terug naar boven