@ Maarten Van de Walle

VZW plattelandscentrum

Eind jaren negentig stelde de Europese Gemeenschap fondsen ter beschikking om bepaalde Vlaamse regio’s een economische boost te geven. Het Meetjesland kon meegenieten van deze fondsen omwille van zijn lage bevolkingsdichtheid en beperkte economische bedrijvigheid. Zo zag vzw Plattelandscentrum het licht. In Sint-Laureins werd een oude melkerij verbouwd waar de vzw zich vestigde, samen met de lokale bibliotheek en het jeugdhuis. 

Raad van Bestuur 

  • Landelijke Gilden: Christian Stivigny (voorzitter), Eddy Matthys-De Zutter (secretaris), Patrick De Greve 
  • Plattelandsklassen: Wim Ceulemans (penningmeester) 
  • Gemeente Sint-Laureins: Carlos Bonamie (ondervoorzitter), Ingrid De Zutter, Franky Cornelis, Dirk Hoste

De Algemene Vergadering bestaat uit dezelfde leden, uitgebreid met Johan De Baere (Plattelandsklassen). 

Terug naar boven