Terug naar afgeronde projecten

Smaakbeleving als hefboom voor marktinnovatie

01.07.2013 t/m 30.06.2015 | Huysmanhoeve

Het project wil het kwaliteitsvol en professioneel (samen)werken van hoeve- en streekproducenten stimuleren. Dit onder andere door het opzetten van een aangepast distributienetwerk waarbij streek- en hoeveproducten op een duurzame manier geïntroduceerd worden in de menu's van de grootkeuken, woon- en zorgcentra en dienstencentra. 

Met de oprichting van een netwerk- en kennisplatform worden producenten van hoeve- en streekproducten, grootkeukenkoks, de cateringsector en kennisinstellingen verenigd om te netwerken, kennis en best practices uit te wisselen. Door de distributie en de productie van hoeve- en streekproducten te organiseren en oriënteren naar levering aan grootkeukens wordt de haalbaarheid voor het gebruik van deze producten in grootkeukens gefaciliteerd.

Daarnaast worden er gerichte smaakbelevingsacties georganiseerd met onder andere smaakpanels en smaakklassen bij het doelpubliek om hen te overtuigen van de meerwaarde van het gebruik van hoeve- en streekproducten.

Binnen dit project is de Economische Raad voor Oost-Vlaanderen (EROV) hoofpromotor. Het Plattelandscentrum Meetjesland is co-promotor en draagt kennis bij vanuit zijn ruime ervaring met het werken met hoeve- en streekproducenten, het opzetten van samenwerkingsverbanden en lokale distributiesystemen. Derde partner binnen het project is de Universiteit Gent voor het onderzoek naar smaakbeleving bij kinderen en senioren.

Terug naar boven