Terug naar lopende projecten

Dorp Dynamiek

01.03.2018 t/m 31.03.2021 | Meetjesland & Vlaamse Ardennen

Dorp Dynamiek is een project dat kennis en expertise rond toekomstgerichte dorpen, participatie en sociale cohesie wil samenbrengen in de regio’s Vlaamse Ardennen en het Meetjesland.

Er zijn heel wat verschillende partners betrokken bij het project die elk hun eigen luik uitwerken. De provincie Oost-Vlaanderen zorgt ervoor dat deze acties samen komen en voorziet de algemene coördinatie. Voor meer informatie over het globale project : https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/platteland/dorp-dynamiek.html

De Landelijke Gilden & het Innovatiesteunpunt starten in 5 dorpen (3 in het Meetjesland & 2 in de Vlaamse Ardennen) een traject op om samen met de bewoners te bekijken hoe zij kunnen werken aan meer leefbare en toekomstgerichte dorpen. Er wordt gekeken of er samen met de inwoners ingezet kan worden op een dorpenbeleid op maat cf. door de oprichting van dorpsparlementen en dergelijke.

Het Plattelandscentrum Meetjesland staat in voor een deeltraject waarbij er een onderzoek gevoerd zal worden naar de mogelijke rol die de gemeentelijke adviesraden van het Meetjesland kunnen opnemen binnen een toenemende participerende maatschappij en bij de uitwerking van een dorpenbeleid op maat. In 3 Meetjeslandse dorpen worden de bevindingen uit het onderzoek uitgetest in de praktijk.

Terug naar boven