Terug naar afgeronde projecten

Ruimte voor verbinding

01.01.2021 t/m 30.06.2023

Voor het Leaderproject 'Ruimte voor verbinding' slaan het Plattelandscentrum Meetjesland, COMEET (www.comeet.be) en Samenwerk cvba (www.samenwerk.be) de handen in elkaar.

Via creatief en gedeeld gebruik van onderbenutte en leegstaande ruimtes willen de projectpartners innovatieve antwoorden bieden op lokale noden van zowel bewoners, ondernemers als verenigingen door letterlijk ruimte te geven aan ideeën en mogelijkheden van onderuit.

Enerzijds wordt er bekeken welke ruimtes die niet of weinig benut worden, zogenaamde restruimtes, in aanmerking kunnen komen voor medegebruik door andere partijen. Denk hierbij aan een schuur die slechts gedeeltelijk of tijdelijk wordt gebruikt door een landbouwer of de lokalen van een schooltje die na schooltijd verhuurd kunnen worden aan derden. Het platform voor werkplekdelen ontwikkeld door Samenwerk cvba wordt ingezet als handige tool om deze ruimtes te ontsluiten.

Uittesten van organisaties en events

Verder wordt er onderzocht hoe tijdelijk gebruik van een ruimte ingezet kan worden als hefboom voor een gemeenschap. Binnen dit luik gaan we aan de slag met een leegstaand pand. Op basis van de noden en mogelijkheden van de lokale gemeenschap die in kaart worden gebracht, worden er verschillende activiteiten georganiseerd samen met de bewoners die hierop inspelen. Dit kan gaan van een boerenmarkt tot een tijdelijke ontmoetingsruimte...Alles kan uitgeprobeerd worden!

De acties zullen uitgevoerd worden in 3 gemeentes in het Meetjesland als testing. De resultaten, waaronder een functionerend platform Samenwerk met basisaanbod aan verhuurbare restruimtes, worden aangeboden en gepromoot in gans het Meetjesland. Daarnaast zal er uitgebreid ingezet worden op kennisdeling via de uitgave en promotie van een toolbox waar iedereen zelf mee aan de slag kan en is er ruimte om lokale besturen te begeleiden bij eventuele implementatie van de resultaten in hun dagelijkse werking.

Terug naar boven