Terug naar afgeronde projecten

Proef het Meetjesland

01.01.2017 t/m 30.06.2019 | Plattelandscentrum

Het Meetjesland heeft tal van kenmerken om zich als agro-voedingssector te profileren. Daarom wordt op een heel concrete manier ‘smaak’ als thema gekozen als drager voor het verdere uitdiepen, concretiseren en mee(r) inburgeren in de regio. Door een optimalisatie van de keten via een nauwere samenwerking tussen diverse actoren, wordt er zowel gewerkt aan de regiomarketing als aan een verdieping van de smaken van het Meetjesland. Met de effectieve uitbouw van diverse acties wordt het ambassadeursnetwerk in de praktijk vormgegeven. Uiteindelijk resulteert dit in een bloeiende regiowerking met diverse ondernemers, een extra stimulans voor het onderwijs en een duurzame vermarkting van de Meetjeslandse smaak.

Meetjeslandse Smaakambassadeurs:

                                                

                                               

  

Terug naar boven