Terug naar lopende projecten

Meetjeslandse Goeste, het verhaal gaat verder

01.01.2023 t/m 30.06.2025 | Meetjesland

Goeste is het label dat korte keten in het Meetjesland wil samenbrengen en promoten. Dit project wil Goeste meer bekendheid geven, de Goeste-ambassadeurs een extra stimulans bieden en zuurstof schenken aan kleinschalige ideeën rond korte keten. 

Wat voorafging

In een vorig project 'Korte Keten Meetjesland, kortbij' werd Goeste als label ontwikkeld om meer bekendheid te geven aan de korte keten in het Meetjesland en acties te ontwikkelen. Toen al werden ambassadeurs opgeleid om een stem te geven aan de korte keten. 

In dit vervolgproject willen we werken aan meer naamsbekendheid voor Goeste. We werken ook verder met de ambassadeurs. Bovendien willen we kleinschalige ideeën zuurstof (en budget) bieden om uit te groeien tot microprojecten rond korte keten. Hierbij willen we ook aandacht schenken aan nieuwe doelgroepen zoals anderstaligen en mensen met een beperking. 

Partners

In het Leader-project 'Meetjeslandse Goeste, het verhaal gaat verder' werkt Plattelandscentrum Meetjesland samen met Landelijke Gilden. 

Terug naar boven