VZW plattelandscentrum

Eind jaren negentig stelde de Europese Gemeenschap fondsen ter beschikking om bepaalde Vlaamse regio’s een economische boost te geven. Het Meetjesland kon meegenieten van deze fondsen omwille van zijn lage bevolkingsdichtheid en beperkte economische bedrijvigheid. Zo zag vzw Plattelandscentrum het licht. In Sint-Laureins werd een oude melkerij verbouwd waar de vzw zich vestigde, samen met de lokale bibliotheek en het jeugdhuis. 

Raad van Bestuur 

  •  Landelijke Gilden: Christian Stivigny (voorzitter), Eddy Matthys (secretaris), Patrick De Greve 
  • Plattelandsklassen: Wim Ceulemans (penningmeester) 
  • Gemeente Sint-Laureins: Carlos Bonamie (ondervoorzitter), Robert Soberon, Annick Willems, Bart Van de Keere 
  • Provincie Oost-Vlaanderen: Didier Huygens (niet-stemgerechtigd lid) 

De Algemene Vergadering bestaat uit dezelfde leden, uitgebreid met Luc Van Acker (Landelijke Gilden). 

Wil je weten wat wij in 2017 allemaal deden?

Hier vind je het jaarverslag.

Terug naar boven